Andra namnsidor:

Susanna

Susanna är ett kvinnonamn med hebreiskt ursprung och i sin tur går tillbaks till ett egyptiskt ord som betyder ”lilja”. Det persiska ordet för lilja är susan, som också är ett vanligt persiskt kvinnonamn.

Namnet har använts i Sverige sedan 1200-talet, och kom in i almanackan i början av 1700-talet. Under 1900-talet blev den franska formen av namnet, Susanne, istället allt vanligare och är idag fyra gånger så frekvent som formen Susanna. Namnet hade en viss uppgång under 1970- och 1980-talet, men är nu på väg nedåt i listorna igen. Det fanns 31 december 2009 totalt 13 007 personer i Sverige med förnamnet Susanna, varav 6 598 hade det som tilltalsnamn. År 2003 fick 97 flickor namnet, varav 16 som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

11

augusti

Babynest