Andra namnsidor:

Thyra

Kvinnonamnet Tyra eller Thyra är ett gammalt danskt namn som möjligtvis betyder helgad åt guden Tor.

Tyra blev mycket populärt i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, då det nordiska och skandinaviska allmänt hade ett uppsving. Under resten av 1900-talet har det varit relativt ovanligt, men upplever just nu en renässans. 31 december 2005 fanns det totalt 5227 personer i Sverige med namnet Tyra varav 3314 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 290 flickor namnet, varav 211 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Babynest