Andra namnsidor:

Turid

Kvinnonamnet Turid är ett nordiskt namn, besläktat med ”namnsdagsgrannen” Tord. Det är en kortform av Torfrid (fornvästnordiska Þúriðr), sammansatt av Tor och fríðr (älskad, vacker).

Namnet är bland de allra ovanligaste kvinnonamnen med en plats i almanackan, betydligt vanligare är namnet i grannlandet Norge. 31 december 2009 fanns det totalt 442 personer i Sverige med namnet Turid/Thurid, varav 319 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 2 flickor namnet, varav 1 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

10

September

Babynest