Andra namnsidor:

Vera

Vera, eller Wera, är ett kvinnonamn med latinskt ursprung och betyder ”sann”. Det kan även tolkas som en kortform av Veronika. På senare tid har uppfattningen att Vera stammar från det ryska ordet vjera – ”tro” blivit vanlig, men namnets ursprung i svenskan är från latinet.

Namnet har använts i Sverige sedan mitten av 1800-talet och blev populärt på 1910- och 1920-talet. Det har också de senaste 10 åren visat en kraftigt ökning. Den 31 december 2009 fanns det 10 882 personer i Sverige med förnamnet Vera, varav 6 960 hade det som tilltalsnamn/förstanamn. År 2002 fick 244 flickor namnet, varav 149 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

30

maj

Babynest