Andra namnsidor:

Vilma

Kvinnonamnet Vilma/Wilma är en kortform av Vilhelmina, som är bildat av orden vilja och hjälm. Namnet har använts i Sverige sedan mitten av 1800-talet.

Namnet ökade extremt i popularitet i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet och är verkligen ett av nutidens stora modenamn. Något som illustrerar namnet snabba ökning är att 1994 fick 58 personer namnet, fem år senare var det nästan tusen. De flesta vid namn Vilma är alltså under tio år. Orsaken till ökningen antas vara TV-serien Skärgårdsdoktorn där dottern i serien, spelad av Ebba Hultkvist, bar namnet Wilma. En annan fiktiv person med detta namn är mamman i Familjen Flinta.

Den 31 december 2009 fanns det totalt 12 835 personer i Sverige med namnet Vilma/Wilma varav 10 818 med det som tilltalsnamn. År 2007 fick 922 flickor namnet. Det var det vanligaste namnet på nyfödda flickor det året.

Popularitet

Namnsdag

26

maj

Babynest