Andra namnsidor:

Yvonne

Yvonne är ett kvinnonamn med franskt ursprung. Det är den feminina formen av mansnamnet Yvon, som i sin tur är en fransk form av det tyska helgonnamnet Iwo. Detta kommer av det tyska eller keltiska Iwa ’idegran’ och är besläktat med det svenska Ivar. Egentligen är Iwo, som också kan stavas Ivo, en kortform av tyska pojknamn som börjar med Iw-. En annan fransk form av Ivo är Yves, vars kvinnliga form är Yvette.

Namnet började användas i Sverige i slutet av 1800-talet och ökade under första halvan av 1900-talet för att nå en topp på 1940- och 1950-talet. Den 31 december 2009 fanns det totalt 36 254 personer folkbokförda i Sverige med namnet Yvonne, varav 16 863 med det som tilltalsnamn/förstanamn. År 2003 fick 72 flickor namnet, varav 2 fick det som tilltalsnamn/förstanamn.

Popularitet

Namnsdag

29

Maj

Babynest