Andra namnsidor:

Agata

Kvinnonamnet Agata eller Agatha (grekiska Αγαθη) är bildat av det grekiska ordet agathos, som betyder ”god”.

Agata är ett ganska ovanligt namn i Sverige. Den 31 december 2009 fanns det totalt 549 personer folkbokförda i Sverige med namnet Agata/Agatha, varav 317 med det som tilltalsnamn/förstanamn. År 2003 fick 3 flickor namnet, men ingen fick det som tilltalsnamn/förstanamn.

Popularitet

Namnsdag

5

Februari

Babynest