Andra namnsidor:

Agneta

Agneta är ett kvinnonamn, en latinsk form av Agnes, som använts i Sverige sedan 1300-talet. Den danska och norska formen är Agnete.

Namnet var mycket populärt under efterkrigstiden och fram till 1960-talet, men är ytterst ovanligt bland barn i dag. Den 31 december 2007 fanns det totalt 35 981 personer i Sverige med namnet Agneta, varav 18 839 med det som tilltalsnamn/förstanamn. År 2003 fick 58 flickor namnet, varav 2 fick det som tilltalsnamn/förstanamn.

Popularitet

Namnsdag

21

Januari

Babynest