Andra namnsidor:

Allis

Kvinnonamnet Alice är en fransk och engelsk form av det tyska namnet Adelheid som betyder ”av ädel härkomst”. Varianter av namnet är Allis och Alicia, det senare en spansk variant.

På 1930-talet var Alice ett modenamn i Sverige. Det har åter blivit populärt på 1990-talet. Den 31 december 2009 fanns totalt 31 669 personer folkbokförda i Sverige med namnet Alice, varav 13 602 med det som tilltalsnamn/förstanamn, 6 781 personer med namnet Alicia, varav 4 748 med det som tilltalsnamn/förstanamn och 447 personer med namnet Allis, varav 322 med det som tilltalsnamn/förstanamn. År 2003 fick 1 012 flickor namnet Alice, varav 642 fick det som tilltalsnamn/förstanamn, 441 flickor fick namnet Alicia, varav 321 som tilltalsnamn/förstanamn och 10 flickor fick namnet Allis, varav 8 som tilltalsnamn/förstanamn.

Popularitet

Babynest