Andra namnsidor:

Angela

Angela är ett kvinnonamn, bildat antingen av it. angelo,ängel, eller som kortform till Angelika.

Namnet kom till Sverige i mitten av 1800-talet. På 1970-talet befann sig Angela på något som nästan kan liknas vid en modevåg. Men vågen var svag och Angela blev aldrig något direkt vanligt namn i Sverige. Under 90-talet varierade populariteten kraftigt mellan åren. Vissa år var det bara en enda flicka som fick det som tilltalsnamn/förstanamn, medan det var ett tiotal andra år. Den 31 december 2005 fanns det totalt 3 369 personer folkbokförda i Sverige med namnet, varav 1 921 med det som tilltalsnamn/förstanamn. År 2003 fick 32 flickor namnet, varav 18 fick det som tilltalsnamn/förstanamn.

Popularitet

Namnsdag

7

december

Babynest