Andra namnsidor:

Dagmar

Dagmar är ett kvinnonamn som brukar anses vara en nordisk variant av det slaviska namnet Dragomir och Dragomira som är sammansatt av två delar med betydelsen kär och fred. En gammal vendisk form av namnet är Dargmara som alternativt har tolkats som bildat av de forndanska orden Dag – dag, och mara – mö.

Namnet är nu mycket ovanligt i Sverige, och sedan 1990 har endast en handfull flickor fått namnet som tilltalsnamn. Däremot var det ganska populärt i början av 1900-talet. Den 31 december 2009 fanns det totalt 7 843 personer folkbokförda i Sverige med namnet Dagmar, varav 3 045 med det som förstanamn/tilltalsnamn. År 2003 fick 15 flickor namnet, varav 2 fick det som tilltalsnamn/förstanamn.

Popularitet

Namnsdag

27

September

Babynest