Andra namnsidor:

Denice

Kvinnonamnet Denise/Denice är den feminina formen av Dennis som är ett engelskt namn som kan härledas till det grekiska Dionysos som troligen betyder son till Zeus.

Namnet började användas i någon större utsträckning i Sverige först efter andra världskriget. Det dök upp i den svenska namnlängden år 2001.

Den 31 december 2009 fanns det totalt 3 292 personer folkbokförda i Sverige med namnet, varav 1 915 med det som tilltalsnamn/andranamn. År 2003 fick 100 flickor namnet, varav 61 fick det som tilltalsnamn/andranamn.

Popularitet

Babynest