Andra namnsidor:

Ylva

Ylva är ett gammalt nordiskt kvinnonamn, en feminin form av Ulf (eller Ulv) och betyder ’varg’. Birger jarls mor, som hette Ingrid, och var gift med Magnus Minnesköld, har av okända skäl fått binamnet Ylva (möjligen pejorativt). Ingrid Ylva är den första kända kvinnan som kan kopplas till namnet. I Frans G. Bengtssons romaner om vikingahövdingen Röde Orm berättas det att denne gifte sig med en kvinna med namnet Ylva.

Namnet är relativt jämnt fördelat mellan generationerna och ligger stadigt på en plats omkring 150 på topplistan. Den 31 december 2005 fanns det totalt 9 879 personer i Sverige med namnet Ylva, varav 7 370 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 82 flickor namnet, varav 56 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

11

april

Babynest