Andra namnsidor:

Förslag tillagt

Namnet har lagts till bland dina förslag

Denise

Kvinnonamnet Denise är den feminina formen av Dennis som är ett engelskt namn som kan härledas till det grekiska Dionysos som troligen betyder son till Zeus.

Namnet började användas i någon större utsträckning i Sverige först efter andra världskriget. Det dök upp i den svenska namnlängden år 2001.

Den 31 december 2009 fanns det totalt 3 292 personer folkbokförda i Sverige med namnet, varav 1 915 med det som tilltalsnamn/andranamn. År 2003 fick 100 flickor namnet, varav 61 fick det som tilltalsnamn/andranamn.

Popularitet

Namnsdag

7

augusti

Babynest