Andra namnsidor:

Elin

Kvinnonamnet Elin är en svensk form av Helena, som är ett grekiskt namn med betydelsen ’lysande’ eller ’strålande’. Namnet är mycket gammalt. Det svenska helgonet Sankta Elin av Skövde, som även kallades Helena, levde i mitten av 1100-talet, och det är från henne som namnet har hamnat i almanackan.

Namnet har haft en stadig popularitet under de senaste decennierna. De senaste åren har det varit det näst vanligaste flicknamnet. 31 december 2009 fanns det totalt 58 002 personer i Sverige med namnet, varav 35 951 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 1479 flickor namnet, varav 984 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

31

juli

Babynest