Andra namnsidor:

Evelina

Kvinnonamnet Evelina kan vara en diminutivform av Eva, men det kan också härstamma från det iriska Aibhlin, som betyder ’vänlig’. Namnet har använts i Sverige sedan slutet av 1700-talet och kom in i almanackan 1901.

Namnet var relativt ovanligt före 1970, men har sedan ökat i popularitet. Den 31 december 2008 fanns det totalt 16 773 kvinnor i Sverige med namnet, varav 8 319 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 437 flickor namnet, varav 212 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

12

februari

Babynest