Andra namnsidor:

Franciska

Kvinnonamnet Franciska är en feminin form av det latinska mansnamnet Franciscus. En kortform är Fanny. Den italienska formen är Francesca, och den spanska och portugisiska formen är Francisca. Den engelska formen är Frances och den tyska Franziska.

Namnet är relativt ovanligt i Sverige. Det kom in i almanackan först år 2001. 31 december 2005 fanns det totalt 222 personer i Sverige med namnet, varav 70 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 7 flickor namnet, varav 1 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

9

Februari

Babynest