Andra namnsidor:

Gun

Gun eller Gunn är ett kvinnonamn med nordiskt ursprung, bildat av gunnr med betydelsen ’strid’. I nordisk mytologi var Gunn en av valkyriorna, och omnämns som en av de valkyrior som tillsammans med Rota och Skuld red ut till slagfälten för att välja ut de krigare som skulle stupa. Ett avsnitt på Rökstenen har tolkats: ”Gunns häst ser föda på slagfältet”, där kenningen ”Gunns häst” skulle betyda ”vargen” – det djur som Gunn ansågs rida på. Motsvarande manliga namn är Gunnar.

Under 1930-, 1940- och 1950-talen var Gun mycket vanligt bland de nyfödda, det är fortfarande ett av de 50 vanligaste kvinnonamnen i de äldre generationerna och ett av de 60 vanligaste räknat på alla svenskor. Under många år var det också vanligt att använda Gun i dubbelnamn, till exempel Gun-Britt. Numera är dock namnet relativt ovanligt som tilltalsnamn. Den 31 december 2009 fanns det totalt 36 942 personer i Sverige med namnet Gun eller Gunn, varav 23 148 med det som tilltalsnamn/förstanamn. År 2003 fick 45 flickor namnet, varav 2 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

1

Juni

Babynest