Andra namnsidor:

Gunilla

Kvinnonamnet Gunilla är en latiniserad form av Gunhild eller Gunhilda som är sammansatt av orden gunnr och hild som båda betyder strid. Namnet blev allmänt känt när unga adelsfröken Gunilla Bielke blev Johan III:s andra drottning 1585 (se nedan).

Äldsta belägg i Sverige för namnet är från år 1473.

Namnet var något av ett modenamn på 1940-talet och 1950-talet, men är inte så vanligt numera. 31 december 2005 fanns det totalt 55 335 personer i Sverige med namnet, varav 27 441 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 114 flickor namnet, varav 2 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

30

Januari

Babynest