Andra namnsidor:

Helga

Kvinnonamnet Helga är en feminin form av Helge, ett fornnordiskt namn som är bildat av ordet helagher som betyder ’helig’, ’lyckosam’ eller eventuellt ’vigd åt gudarna’.

Helga återfinns på runstenar som denna i Lifsinge, Södermanland: ”Bergvid, han och Helga, reste denna sten efter Ulv, sin son. Han avled med Ingvar. Gud hjälpe hans själ.” (Sö9)

Helga var relativt vanligt i fornsvenskan men ersattes under 1500-talet ofta av Helja. I början av 1800-talet återkom Helga inom adeln, kanske på grund av det nyväckta intresset för de isländska sagorna, och namnet spreds sedan till alla samhällsklasser. Namntrenden höll i sig fram till 1920-talet men numera är namnet inte så vanligt

Den 31 december 2008 fanns det totalt 5 317 personer i Sverige med namnet Helga, varav 2 516 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 41 flickor namnet, varav 8 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

21

November

Babynest