Andra namnsidor:

Urula

Ursula är ett kvinnonamn som är en diminutivform av det latinska ordet ursa ’björnhona’.

Det har använts som dopnamn i Sverige sedan 1400-talet. Namnet är mycket ovanligt bland de yngre, endast en handfull flickor har fått namnet som tilltalsnamn de senaste 10 åren. Den 31 december 2007 fanns det totalt 1 917 kvinnor i Sverige med namnet, varav 988 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 4 flickor namnet, varav 1 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

21

Oktober

Babynest