Andra namnsidor:

Ingeborg

Kvinnonamnet Ingeborg är ett gammalt nordiskt namn som betyder under Ings beskydd, där Ing möjligtvis är namnet på en fornnordisk gud. Samma Ing förekommer också i namn som Inge, Ingvar, Ingemar, Ingemund, Ingrid och Ingolf. Birger jarls första hustru hette Ingeborg. På 1600- och 1700-talen förekom namnet ofta i formen Ingebor.

Namnet har stadigt sjunkit i popularitet i Sverige under andra halvan av 1900-talet. Det är numera endast några enstaka flickor varje år som får namnet som tilltalsnamn/förstanamn. Den 31 december 2009 fanns det totalt 34 607 personer folkbokförda i Sverige med namnet Ingeborg, varav 3 136 med det som tilltalsnamn/förstanamn. År 2003 fick 92 flickor namnet, varav en fick det som tilltalsnamn/förstanamn.

Popularitet

Namnsdag

28

Maj

Babynest