Andra namnsidor:

Förslag tillagt

Namnet har lagts till bland dina förslag

Ingeborg

Kvinnonamnet Ingeborg är ett gammalt nordiskt namn som betyder under Ings beskydd, där Ing möjligtvis är namnet på en fornnordisk gud. Samma Ing förekommer också i namn som Inge, Ingvar, Ingemar, Ingemund, Ingrid och Ingolf. Birger jarls första hustru hette Ingeborg. På 1600- och 1700-talen förekom namnet ofta i formen Ingebor.

Namnet har stadigt sjunkit i popularitet i Sverige under andra halvan av 1900-talet. Det är numera endast några enstaka flickor varje år som får namnet som tilltalsnamn/förstanamn. Den 31 december 2009 fanns det totalt 34 607 personer folkbokförda i Sverige med namnet Ingeborg, varav 3 136 med det som tilltalsnamn/förstanamn. År 2003 fick 92 flickor namnet, varav en fick det som tilltalsnamn/förstanamn.

Popularitet

Namnsdag

28

Maj

Babynest