Andra namnsidor:

Judith

Kvinnonamnet Judit eller Judith är ett bibliskt namn som betyder judinna. Även betydelsen lovad och prisad har föreslagits. En av de apokryfiska böckerna heter Judit, se Judits bok. Judit var också namnet på en av Esaus hustrur i Gamla Testamentet. Jutta är en lågtysk form, Jytte en dansk.

Namnet var populärt kring förra sekelskiftet och har även haft en viss ökning de senaste åren. 31 december 2005 fanns det totalt 4 180 personer i Sverige med namnet Judit/Judith, varav 2 045 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 53 flickor namnet, varav 21 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Babynest