Andra namnsidor:

Julia

Julia är ett latinskt kvinnonamn som härstammar från det romerska släktbundna personnamnet Iulius senare Giolio, som härleds från det grekiska ordet ιουλος ioulo som är ett alternativt namn på Demeter vars uttydelse är Moder jord. Namnet bars ursprungligen endast av medlemmar av gens Julia. Julia nämns också i Nya Testamentet i Bibeln.

Namnet, som har använts i Sverige sedan i början av 1700-talet, är bland de allra mest populära under 1990-talet och 2000-talet. Den 31 december 2005 fanns det totalt 27 274 personer folkbokförda i Sverige med namnet, varav 20 209 med det som tilltalsnamn/förstanamn.

Namnet betyder den ungdomliga .

Popularitet

Namnsdag

16

februari

Antal Julia

25 015

Stycken i Sverige

Babynest