Andra namnsidor:

Sabina

Sabina är ett kvinnonamn med latinskt ursprung, och betyder helt enkelt ”sabinsk kvinna”. Sabinerna var ett italiskt folk som levde i bergstrakterna i området Sabinum.

Namnet har använts som dopnamn i Sverige sedan 1500-talet men har inte haft något större genomslag förrän på senare tid. Det hade en topp runt 1990 då det nästan nådde 50:e plats i popularitet och de flesta med detta namn är under 25 år. En form av namnet är Sabine. Äldsta belägg i Sverige, år 1582

Den 31 december 2008 fanns det totalt 6 455 personer i Sverige med namnet, varav 4 233 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 78 flickor namnet, varav 43 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

27

oktober

Babynest