Andra namnsidor:

Simone

Simone är ett kvinnonamn med franskt ursprung och feminin form av Simon som i sin tur är hebreiskt och betyder ”bönhörelse”. Simone är också ett italienskt mansnamn, den italienska formen av Simon.

Innan det kom med i almanackan 1986 var det mycket ovanligt, men har sedan dess ökat betydligt i popularitet. Den 31 december 2008 fanns det totalt 2 644 personer i Sverige med namnet, varav 1 269 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 63 flickor namnet, varav 24 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

28

oktober

Babynest