Andra namnsidor:

Teodora

Teodora eller Theodora är ett kvinnonamn med grekiskt ursprung och femininform av Teodor som är bildat av theos – ”gud” och doron – ”gåva”. Feodora är den ryska formen.

Namnet har använts i Sverige sedan mitten av 1600-talet, men är mycket ovanligt. Sedan det kom med i almanackan 2001 har det dock ökat något. Den 31 december 2008 fanns det totalt 922 personer i Sverige med namnet Teodora eller Theodora, varav 405 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 10 flickor något av namnen, varav 7 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

9

november

Babynest