Andra namnsidor:

Tone

Tone är ett kvinnonamn som har sitt ursprung i ”Tor” och ”ne”. Tor är i den nordiska mytologin en mycket stark krigsgud och ne betyder ny på norska, dvs en ny Tor. Den mer svenska stavningen Tove är också en variant på Tor och är vanligt förekommande i Danmark. Tone finns både i Danmark och Norge som namn, mest förekommande i Norge. På 60-talet var det mycket vanligt att man döpte sina flickor i Norge till Tone.

Popularitet

Babynest