Andra namnsidor:

Angelica

Angelika eller Angelica ett kvinnonamn, av latinets angelicaden änglalika. Bland romarna användes namnet som ett mansnamn.

Namnet är mycket vanligt i Sverige bland personer födda på 1980-talet. De flesta stavar namnet med ’c’. Den 31 december 2005 fanns det totalt 13 606 personer folkbokförda i Sverige med namnet, varav 8 904 med det som tilltalsnamn/förstanamn. År 2003 fick 137 flickor namnet, varav 62 fick det som tilltalsnamn/förstanamn.

Popularitet

Babynest