Andra namnsidor:

Zahra

Kvinnonamnet Sara, Sarah, Zarah är ett semitiskt (det vill säga från språken abessinska, arabiska, araméiska, assyriska, hebreiska) namn som betyder ”furstinna” eller ”prinsessa”. Sara kan också betyda ”herskarinna” I Gamla Testamentet var Sara Abrahams hustru och födde honom sonen Isak vid 90 års ålder. Namnet har använts i Sverige sedan mitten på 1400-talet och kom in i almanackan redan på 1600-talet.

Namnet var mycket populärt på 1980-talet. Åren 1989 och 1990 var Sara det vanligaste flicknamnet. Även om populariteten sedan dess har avtagit något är det fortfarande ett mycket vanligt namn. Den 31 december 2005 fanns det totalt 65 487 personer i Sverige med namnet Sara eller Sarah, varav 44 766 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 971 flickor namnet, varav 569 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Babynest