Andra namnsidor:

Alma

Alma är ett kvinnonamn som kan ha sitt ursprung i det latinska almus (med femininformen alma) med betydelsen mild eller huld. Det kan också komma från det spanska ordet för själalma.

Alma är ett namn som var populärt i Sverige vid förra sekelskiftet, och som åter blivit vanligt på senare år. Den 31 december 2009 fanns det totalt 9 915 personer folkbokförda i Sverige med namnet Alma, varav 6 027 med det som tilltalsnamn/förstanamn. År 2010 fick 506 flickor namnet och det var det 23:e vanligaste kvinnonamnet.

Popularitet

Namnsdag

8

september

Babynest