Andra namnsidor:

Edith

Kvinnonamnet Edit eller Edith kommer från ett fornengelskt namn Eadgyth som är sammansatt av orden för ”rikedom” och ”seger”. Namnet Edit (Edith) betyder ”stolt segrare”.

Edit var ett relativt vanligt namn i början på 1900-talet, och namnet har även fått en ökad popularitet på 1990-talet då stavningen Edith blivit den vanligaste. Den 31 december 2008 fanns det totalt 11 995 personer i Sverige med någon av stavningarna, varav 5 469 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 150 flickor något av namnen, varav 57 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Babynest