Andra namnsidor:

Gunvor

Gunvor är ett fornnordiskt kvinnonamn, med delvis oklar betydelse. Gun betyder ’strid’, men det tvistas om vad som avses med vor. Gunver är en dansk sidoform.

Namnet förekommer på runstenar (Gunvar) och återupptäcktes på 1800-talet. Det hade en popularitetstopp på 1920- och 1930-talen och är numera, liksom de andra namnen som börjar med Gun, mycket ovanligt hos unga flickor. De senaste decennierna har knappt några flickor fått det som tilltalsnamn. Totalt sett hör det dock fortfarande till de hundra vanligaste kvinnliga förnamnen i Sverige. 31 december 2007 fanns det totalt 22 034 personer i Sverige med namnet Gunvor/Gunwor, varav 11 424 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 13 flickor namnet, varav ingen fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

3

Mars

Babynest