Andra namnsidor:

Ingrid

Ingrid är ett kvinnonamn med nordiskt ursprung. Den ursprungliga formen av namnet var Ingifridh. Första delen av namnet kommer från ett gammalt gudanamn med oklar identitet (se Ingwaz) och andra delen av fridher ’vacker, älskad’.

I Sverige är namnet bland de tio vanligaste kvinnonamnen. Den 31 december 2005 fanns det totalt 126 373 personer i Sverige med namnet, varav 61 587 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 662 flickor namnet, varav 67 fick det som tilltalsnamn. Det är också vanligt i Norge.

Popularitet

Namnsdag

9

oktober

Antal Ingrid

53 968

Stycken i Sverige

Babynest