Andra namnsidor:

Evy

Kvinnonamnet Evy är en smekform av Eva som är ett hebreiskt, bibiliskt namn som betyder ”liv”.

Namnet är idag ganska ovanligt. En alternativ stavning av namnet är Evie. Det är mest vanligt bland personer födda på 1920-, 1930- och 1940-talet.
31 december 2009 fanns det totalt 10 059 personer i Sverige med namnet, varav 5 653 med det som tilltalsnamn.
År 2003 fick 27 flickor namnet, varav 1 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

12

Februari

Babynest