Andra namnsidor:

Inger

Inger är ett kvinnonamn med nordiskt ursprung. Det förekommer dock också som mansnamn och efternamn. Det är en så kallad nusvensk form av det fornnordiska namnet Ingegerd som är sammansatt av gudanamnet Ing och gerd som betyder gård, omgärdad, skyddad. Det är också en sidoform av namnen Ingegerd eller Ingrid, äldre former av namnet var Ingerd och Ingri.

Äldsta belägg i Sverige, år 1561.

Namnet är mycket ovanligare än namnsdagsgrannen Ingrid. 31 december 2007 fanns det totalt 78 411 kvinnor i Sverige med namnet, varav 42 373 med det som tilltalsnamn/förstanamn. Det fanns 16 män med namnet, ingen av dem med det som tilltalsnamn/förstanamn. Det fanns 25 personer med efternamnet Inger. År 2003 fick 138 flickor namnet, men ingen fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

9

Oktober

Babynest